Tuinaanbod

Bij een actieve volkstuinvereniging zijn er uiteraard regelmatig veranderingen. Vanwege veranderingen in de persoonlijke levenssfeer zijn leden soms genoodzaakt om het lidmaatschap op te zeggen, waardoor er doorgaans een tuin vrij komt voor verhuur aan anderen.
Het gaat dan om een tuin, waarop in veel gevallen een over te nemen opstal aanwezig is.

Bij interesse kunt u contact opnemen met Gerard Sollie, email: gerard@sollie.space, of met Sybren Gerlofsma, email: syger.div@gmail.com,

Voorwaarden

Het huren van een tuin op het complex van volkstuinvereniging ‘Onze Tuin’ is alleen mogelijk wanneer u ingeschreven staat als inwoner van de gemeente kampen. Verder dient u lid te worden van de volkstuinvereniging.

De vereniging verhuurt tuinen van verschillende oppervlakte. Een over te nemen of nog te bouwen tuinhuisje vormt niet het doel bij het ‘nemen’ van een tuintje, maar is slechts een welkom middel om na de inspanning van de tuinarbeid te komen tot ontspanning. Het zakelijk huren van een tuin is dan ook niet toegestaan.

Goed tuinieren vraagt minimaal een dagdeel inzet per week. 

Op dit moment is er geen aanbod.