Volkstuinvereniging ‘Onze Tuin’

Bestuur                                             
Sybren Gerlofsma (voorzitter)            038 – 33 24 909 / syger.div@gmail.com
Ton Backers (secretaris)                     06 – 136 44 640
Ingrid Jansen (penningmeester)       06 – 146 39 678 / ingridjansen1@live.nl
Helmich van Gelder                              06 – 113 59 216
Peter de Nijs                                          06 – 142 10 252
Gerard Sollie                                          06 – 250 92 959

Onderhoud                                           
Sybren Gerlofsma
Jannes van Dijk (groen)                      038 – 33 19 030
Johan Fidder (groen)                           038 – 33 15 968
Helmich van Gelder (techniek)           06 – 113 59 216

Bouwzaken
Willem Grisnich                                     06 – 309 69 542
Pieter Schreuder                                   06 – 301 07 917

Overdrachten
Gerard Sollie                                          06 – 250 32 959 / overdrachten@onzetuinkampen.nl
Ingrid Jansen                                        06 – 146 39 678 / ingridjansen1@live.nl

Sociaal Fonds
Helmich en Gerrie van Gelder            06 – 113 59 216

Webbeheer
Gerard Sollie                                         website@onzetuinkampen.nl

Samenstelling Tuin & Contact       
Vacature i.s.m. de bestuursvoorzitter.

Eindverantwoordelijkheid inhoud website en verenigingsblad
ligt bij het bestuur van volkstuinvereniging ‘Onze Tuin’.