Contact

Volkstuinvereniging ‘Onze Tuin’

Bestuur                                             
Sybren Gerlofsma (voorzitter)              038 – 33 24 909 / syger.div@gmail.com
Ton Backers (secretaris)                       06 – 136 44 640 / 
Ingrid Jansen (penningmeester)         06 – 146 39 678 / ingridjansen1@live.nl
Helmich van Gelder                               06 – 113 59 216
Peter de Nijs                                           06 – 142 10 252
Gerard Sollie (overdrachten)                06 – 250 92 959 / overdrachten@onzetuinkampen.nl