Contact

Volkstuinvereniging ‘Onze Tuin’

Bestuur                                             
Voorzitter: Sybren Gerlofsma          06 – 222 31 330 / syger.div@gmail.com
Secretaris: Gerard Sollie                   06 – 250 92 959 / secretaris@onzetuinkampen.nl
Penningmeester: Vacant

Helmich van Gelder                           06 – 113 59 216
Peter de Nijs                                       06 – 142 10 252
Gerard Sollie (overdrachten)            overdrachten@onzetuinkampen.nl